Web používa súbory cookies. Prehliadaním vyjadrujete súhlas s ich používaním. Chcem vedieť viac.
Od 25. mája 2018 zdieľame všetky informácie v súlade s GDPR

Komplexne pokrývame návrh a spracovanie projektov z oblasti silnoprúdovej elektrotechniky a bleskozvodov, realizáciu projektovej dokumentácie elektrických inštalácií a ochrán priemyselných a bytových objektov, vrátane ich elektrických prípojok a prívodov. V priemyselnom sektore je dôraz kladený na projektovanie technologických elektrických inštalácií a vyhotovovanie elektrických konštrukčných dokladov, strojov a strojných zariadení a rozvádzačov a zabezpečenie potrebných elektromontážnych a elektroinštalačných prác elektroinštalácií, vrátane rozvádzačov a bleskozvodov.

projektovanie-a-montaz-elektrickych-instalacii-maly.jpg
Prostredníctvom moderného profesionálneho analytického softvéru kontrolujeme nielen skratovú odolnosť jednotlivých prvkov, ale i modelujeme správanie sa elektrickej inštalácie v rôznych prevádzkových situáciách:
  • toky výkonov W a VAR, napätí a prúdov
  • kontrola dimenzovania prvkov pod špecifickou záťažou
  • kontrola koordinácie istenia (selektivita)
  • identifikácia a riešenie preťažení, výkyvov napätia a problémových stavov
  • štartovanie elektromotorov
Týmto efektívne riešime potenciálne problémy elektrických inštalácií a technológií, čím sa skracuje čas testovania novej elektrickej inštalácie a odstraňujú náklady na zmeny a výpadky zistené až v reálnej prevádzke.

Poskytujeme i služby adaptácie technického a bezpečnostného stavu existujúcich elektrických inštalácií objektov a bleskozvodov, technických zariadení elektrických, výrobno-strojných zariadení i spotrebičov zo súčasných prevádzkových a užívateľských podmienok, na nové, platné i pripravované technické normy a predpisy, napr.: IEC, ISO, EN, STN, ČSN, NFPA a NEC. Pri aplikácii riešení rešpektujeme rastúce nároky a požiadavky bezpečnosti a zdravia pri práci (vrátane Analýzy rizika oblúkového výboja - Arc Flash Risk Assessment), krátke dodacie termíny a jazyk spracovania.

Dopyt